Mặt bằng phân khu căn hộ

MẶT BẰNG PHÂN KHU THE RAINBOW ( PHÂN KHU BÁN ĐẦU TIÊN ) 

MẶT BẰNG CỤM 1 MỞ BÁN ĐẦU TIÊN TRONG PHÂN KHU THE RAIBOW (GỒM 5 TÒA : S1-S2-S3-S5-S6-S7 )

 


 
 


1️⃣ Căn 1PN Studio với 1WC diện tích: 30.9 m2
https://my.matterport.com/show/?m=8GL8PEEJ6SZ

2️⃣ Căn mẫu 1PN với 1WC diện tích: 46.3 m2
https://my.matterport.com/show/?m=GFsuFBkwYp4

3️⃣ Căn mẫu 2PN với 2WC diện tích: 69.2 m2
https://my.matterport.com/show/?m=paMCRcpfPAj

4️⃣ Căn mẫu 2PN + 1 với 1WC diện tích: 59.1 m2
https://my.matterport.com/show/?m=TxCduxa5Qb8

5️⃣ Căn mẫu 2PN + 1 với 2WC diện tích: 67.4 m2
https://my.matterport.com/show/?m=FPkE5SEV8BE

6️⃣ Căn mẫu 3PN với 2WC diện tích: 81.8 m2
https://my.matterport.com/show/?m=QWeX6rp4QVn

 

Mặt bằng loại căn hộ

Căn Hộ Studio 1 Phòng ngủ

diện tích 28m2 - 33m2

Căn hộ 1 phòng ngủ

Diện tích : 40m2 - 50m2

Căn hộ 2 phòng ngủ

DIỆN TÍCH 59m2 - 69m2

Căn hộ 3 phòng ngủ

3pn có diện tích từ 80m2 - 90m2

s1

s1

S1.02 tầng 3 -10

S1.02 tầng 11-35

S1.02 TẦNG 20

S1.02 GỒM 35 TẦNG

S1.03

S1.03 GỒM 25 GỒM 19 CĂN /SÀN

S1.05

S1.05 GỒM 25 TẦNG VÀ 19 CĂN/SÀN

S1.06 Tầng 3 -10

S1.06 CÓ 35 TẦNG

S1.06 Tầng 11-35

S1.06 tầng 20

S1.07 tầng 3 -10

S1.07 tầng 11-35

S1.07 tầng 20